Posted on 14-June-2017 13:34 PM
  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ นักศึกษา ปวส.1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยมีทีมหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตองมาทำการตรวจสุขภาพให้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง