Posted on 14-June-2017 14:19 PM
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ให้การต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน มาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ซึ่งย้ายจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง และแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong