Posted on 14-June-2017 14:19 PM
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ให้การต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน มาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ซึ่งย้ายจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง และแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง