Posted on 16-June-2017 14:28 PM
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ท่านผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้จัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง