Posted on 19-June-2017 10:01 AM
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เหลือง-แสด โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คณะครูที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมให้วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบันให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง