Posted on 19-June-2017 10:25 AM
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดการเสวนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ในโอกาสวันก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 20 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สนอง อิ่มเอม อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง