Posted on 21-June-2017 13:38 PM
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินการทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong