Posted on 21-June-2017 13:38 PM
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินการทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย