Posted on 21-June-2017 13:39 PM
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย