Posted on 21-June-2017 13:41 PM
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปวช.2 ปวช.3 และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนาย นันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และวิทยาลัยฯได้มอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตอาสา