Posted on 26-June-2017 12:18 PM
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง