Posted on 20-October-2017 14:02 PM
  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm