Posted on 20-October-2017 14:04 PM
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม ณ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm