Posted on 25-October-2017 11:21 AM
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวยินดีต้อนรับ ครูอัตราจ้าง ได้แก่  1.นายสมชาย บุญเรือง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  2.นายเอกชัย จันทิมา และ นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาพลศึกษา  และ นายขจรศักดิ์ แซ่อึ้ง นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาฝึกสอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 3 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm