Posted on 27-October-2017 11:07 AM

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และจะประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm