Posted on 27-October-2017 11:08 AM

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ เป็นของที่ระลึก คนละ 1 แผ่น ให้กับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยให้นำไปติดไว้ด้านซ้ายของแขนเสื้อก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติงานจิตอาสาที่จังหวัด/อำเภอ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดกำหนด  

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm