Posted on 31-October-2017 09:23 AM
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง" โดยมีกิจกรรม การแข่งขันโคมลอย การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm