Posted on 21-November-2017 17:43 PM
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับการแข่งขันในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm