Posted on 09-January-2018 01:07 AM

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 (ศูนย์บริการประชาชน) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่