Posted on 18-January-2018 21:05 PM


วันที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2561 และรางวัลครูดีชายขอบ โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป