Posted on 31-January-2018 16:04 PM


วันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง