Posted on 16-February-2018 15:34 PM


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 117 ปี๋ของดีจ๋อมตอง อีกทั้งยังให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่