Posted on 16-February-2018 15:36 PM


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรีซูเม่ออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง