Posted on 20-February-2018 14:39 PM

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน (English Camp 2018) โดยมีคณะวิทยากรจาก เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง