Posted on 20-February-2018 14:40 PM

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย” ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งยังเปิดศูนย์ fix it center และบริการ Car care โดยอุปกรณ์ที่นักเรียนประดิษฐ์เองโดยนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม