Posted on 20-February-2018 14:41 PM

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักกีฬา ในโครงการ To be number one ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง