Posted on 26-February-2018 23:53 PM

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง