Posted on 07-March-2018 11:42 AM

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง