Posted on 07-March-2018 11:43 AM

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ครูผู้สอนดีเด่นประจำแผนกวิชา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พิธีส่งมอบศิษย์สู่อ้อมกอดผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง