Posted on 13-March-2018 21:01 PM


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รางวัลชนะเลิศกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์