Posted on 22-March-2018 10:05 AM

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบปกติ จำนวน 58 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง