Posted on 08-April-2018 00:46 AM

 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดดอนแก้ว , วัดพันตน และโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่