Posted on 18-April-2018 14:17 PM

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง