Posted on 18-April-2018 14:18 PM

 

วันที่ 13 เมษายน 2561 ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ นำผู้บริหาร ครูและนักเรียน รดน้ำและกราบขอพรท่านรองเลขาธิการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง