Posted on 18-April-2018 14:20 PM

 

วันที่ 17 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ