Posted on 06-May-2018 01:51 AM

 

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี