Posted on 15-May-2018 15:20 PM

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งพาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก