Posted on 15-May-2018 15:21 PM

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีเปิดหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลจอมทอง ณ ลานหน้าวัดข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำพวงกุญแจนกฮูก ให้บริการฟรี