Posted on 15-May-2018 15:21 PM

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่