Posted on 15-May-2018 15:23 PM

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาให้โอวาทพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง