Posted on 22-May-2018 10:36 AM

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และมาส่งอาจารย์กรวรรณ เชื้อเมืองพาน ที่จะได้มาช่วยราชการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในปีการศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการนี้ ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง