Posted on 22-May-2018 10:42 AM

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำตุ๊กตาการบูร ให้บริการฟรี ณ หอประชุมบ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่