Posted on 28-May-2018 16:12 PM

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ครั้งที่ 5-6 โดยให้บริการรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ อีกทั้งยังรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสอนอาชีพ การทำที่มัดผมดอกไม้จากผ้าสักหลาด และการทำที่มัดผมดอกแก้ว ให้บริการฟรี ณ วัดดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว และ วัดแท่นคำ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ บ้านหนองหล่ม และบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่