Posted on 28-May-2018 16:13 PM

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่