Posted on 30-May-2018 15:35 PM

วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง