Posted on 02-July-2018 12:13 PM

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการซัมซุง สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่