Posted on 02-July-2018 12:14 PM

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่