Posted on 02-July-2018 12:17 PM

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา