Posted on 02-July-2018 12:19 PM

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรจากบริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง