Posted on 20-November-2018 16:00 PM

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการรักการออม โดยมีวิทยากรจากธนาคารออมสิน สาขาจอมทอง มาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน ในยุค 4.0 และการเปิดบัญชีธนาคารและรับลงทะเบียน Application my mo พร้อมแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง