Posted on 20-November-2018 16:02 PM

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานในพิธีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และ มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง