Posted on 20-November-2018 16:03 PM

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะ มาให้คำชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง